Miranda van der Molen

Loopbaan- en studiekeuzecoaching

Emmen

Een kort loopbaantraject; van "Pas op de plaats" naar "In beweging"


In 2019 heb  ik het door de overheid gesubsidieerde "Ontwikkeladvies 45+" aangeboden. Hierbij konden werkenden van 45 jaar of ouder gratis een kort loopbaantraject volgen om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Dat betekende dat de werknemer samen met mij onderzocht hoe hij of zij fysiek en mentaal vitaal kon blijven in het huidige werk of in ander werk. We moeten immers allemaal langer doorwerken tot het pensioen en dat vraagt soms om aanpassingen of andere keuzes in de latere fase van de loopbaan.

Helaas is de subsidie voor dit Ontwikkeladvies niet meer beschikbaar.
Toch wil ik dit korte Ontwikkeltraject blijven aanbieden voor werkenden van alle leeftijden, die zich willen bezinnen op hun loopbaan.
De kosten van dit traject kunnen eventueel door de werkgever worden vergoed of zijn eventueel fiscaal aftrekbaar onder de post "studiekosten".

Het Kort Ontwikkeltraject is praktisch, persoonlijk, op maat en bestaat uit 3 gesprekken van anderhalf uur. Aan het eind van het traject ontvangt de cliƫnt een Ontwikkeladvies met informatie over de huidige loopbaansituatie, het arbeidsmarktperspectief, opleidingsmogelijkheden en mogelijke loopbaanrichtingen.

De investering hiervoor is 395 euro (vrijgesteld van BTW).